آزمایشگاه

آزمايشگاه‌ شرکت  تولیدی و صنعتی عایق اصفهان به عنوان آزمایشگاه های فعال در زمینه آزمایشات انواع قیر با بکارگيري روش‌هاي معتبر ملی (ISIRI) بين المللي (ASTM)  به عنوان يكي از ارکان توانمند شرکت تولیدی و صنعتی عایق اصفهان مي‌باشد كه در راستاي تحقق اهداف كلان اين مجموعه و همراستا با خط مشی جامع سازمان فعاليت مي‌نمايد. اين آزمايشگاه‌‌ با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت، در تلاش است تعهد خود نسبت به اعمال رویه حرفه ای را به انجام رساند.

Item Name of equipment Factory Country
1 penetration Koehler U.S.A
2 Water bath of penetration Koehler U.S.A
3 Softening point Tavanradasa co Iran
4 Ben murray water bath Shimaz Iran
5 Viscosity bath Azmayesh Abzar Iran
6 Flash point Azmayesh Abzar Iran
7 Vacuum pump Korea
8 ductility Azmayesh Abzar Iran
9 Digital scale 4 zero Vira shin co Japan
10 Digital scale 2 zero Vira shin co Japan
11 oven South Korea
12 penetration Azmayesh Abzar Iran
13 Water bath Shimaz IRAN
14 Thermo hydrometer TFA Germany
15 stopwatch TFA Germany
16 Softening point Koehler U.S.A
17 Water bath Koehler U.S.A
18 Thin film oven test Matest Italy
19 Flash point Koehler U.S.A
20 ductility Koehler U.S.A
21 Flash point (medium curing cut back) Matest Italy
22 Hot plate Pars Azma Iran
23 mixer Pars Azma Iran
24 Heating mantle of distillation MTOPC Turkey
25 Rotational viscometer Brookfield U.S.A
26 Automatic distillation of atmospheric Parsian Technology Iran
27 Weight reference China